E-posteri

Tema Predavač Koautori Zemlja PDF
Baby Bottle Caries
Olga Kokoceva
Efka Zabokova Bilbilova,Natasha Stavreva,Keti Dirjanska,Ljuba Simjanova,Aneta Lazarova
Severna Makedonija
Management of post orthodontic white spot lesion
Efka Zabokova
Olga Kokoceva-Ivanovska,Natasha Stavreva,Aneta Mijoska,Tanja Stefanoska
Severna Makedonija
Deca medicinskog rizika u stomatološkoj ordinaciji
Dubravka Mrvaljević
Ivana Glumac,Olivera Jovičić,
Srbija
Attitudes, practices and knowledge of Macedonian’s Gynecologists regarding perinatal and infant oral care
Aneta Lazarova
Dusanka Gorgieva-Trpevski,Lumturije Zejneli-Ziberi,Olga Kokoceva-Ivanovska,Elizabeta Gjorgjievska
Severna Makedonija
Oralno zdravlje i hipomineralizacija molara i inciziva kod školske dec
Brankica Martinović
Zoraida Milkojković,Andrijana Cvetković,Ivana Stošović-Kalezić, Raša Mladenović, Marko Stevanović
Srbija
Uticaj ozosepta na oralne keratinocite
Tatjana Kanjevac
Miona Vuletić,Aleksandar Acović, Milica Veličković , Snežana Radosavljević
Srbija
Stanje prvog stalnog molara kod učenika osmog razreda
Mirjana Milunović
Maida Škrijelj, Ana Obradović, Zoraida Milojković
Srbija
Prevencija oralnog zdravlja počinje u trudnoći
Lidija Kruskonja
NebojšaLabović, MilošVujović, Ana Vuković, NatašaPejčić-Barać
Srbija
Znanje roditelja o pravilnoj ishrani deteta u prevenciji karijesa
Dragana Bogdanović
Dubravka Mrvaljević ,Miloš Beloica
Srbija
Analiza barijera za sprovođenje stomatološke preventivne zdravstvene zaštite - studija izvodljivosti
Ana Vuković
Markovic Dejan, Peric Tamara, Kilibarda Biljana, Petrovic Bojan, Marinkovic Jelena
Srbija
Znanje, stavovi i ponašanje studenata stomatologije u vezi sa pušenjem
Maja Milošević
Dijana Trišić, Miloš Lazarević,Milica Jakšić, Svetlana Jovanović
Srbija
Intersektorska I multisektorska saradnja doktora stomatologije u promociji oralnog zdravlja
Biljana Kilibarda
Vuković Ana,Perić Tamara,Petrović Bojan,Marković Dejan
Srbija
Ishrana I održavanje oralne higijene kod dece uzrasta do 2 godine na teritoriji grada Jagodine
Marko Jeremić
Dušan Petrović,Ana Vuković,Dejan Marković
Srbija
Strategije motivacije pacijenta za obuku u oralnoj higijeni
Nataša Martić
Srbija
Stres u stomatološkoj profesiji
Nataša Pejčić
VanjaPetrović, IvanaIlić-Dimitrijević, NedaPerunović, Mia Rakić, Lidija Kruškonja
Srbija
Konzervativno zbrinjavanje resorpcije korena zuba primenom mineral trioksid agregata
Ivana Glumac
Dubravka Mrvaljević,Ivana Radović
Srbija
Učestalost povreda zuba kod dece
Nikola Stanimirović
Igić Marija,Tešić Violeta
Srbija
Adhezivni most
Ivana Švabić
Vanja Petrović, Marina Matović
Srbija
Ortodontska terapija klase II bazirana na primeni CBCT tehnologije u cilju očuvanja alveolarne kosti
Vesna Popov
Jeffrey Miller,Sanja Simić
Srbija
Prisustvo oro-facijalnih disfunkcija kod predškolske dece u Srbiji
Evgenija Marković
Petrović Bojan, Perić Tamara, Vuković Ana, Kilibarda Biljana, Marković Dejan
Srbija
Cephalometric analysis on hypoplastic maxilla
Biljana Dzipunova
N.Tosheska-Spasova,V.Radojkova-Nikolovska,M.Dzipunova
Severna Makedonija
Vertical skeletal morphology and lower incisor position as factors contributing to anterior mandibular crowding
Nataša Tošeska
Dzipunova Biljana,Stavreva Natasha,Simjanovska Ljuba,Spasov Zoran
Severna Makedonija
Retenciona sila savremenih materijala za izradu za izradu dvostukih teleskop kruna
Aleksandra Popovac
Milić Lemić Aleksandra, Perić Mirjana, Stančić Ivica
Srbija
Porast salivarne koncentracije proinflamatornih citokina nakon predaje totalnih proteza
Milena Kostić
Marko Igić, Nikola Gligorijević, Tatjana Jevtović Soimenov, Ana Pejčić
Srbija
Determinacija potencijalno toksičnih komponenti mekih akrilata
Nikola Gligorijević
Milena Kostić, Marko Igić, Ljubiša Nikolić
Srbija
Uticaj hemijsko – mehaničke retrakcione procedure na inflamaciju gingive
Marko Igić
Milena Kostić, Nikola Gligorijević, Ana Pejčić
Srbija
Age related tooth color changes according to cie lab color scale
Julia Zarkova Atanasova
Katerina Zlatanovska,Ljubica Prosheva,Ivona Kovacevska,Cena Dimova
Severna Makedonija
Relation of quality of life to oral prosthetic dentures and comorbidity at geriatric population in Macedonia
Nataša Stavreva
Biljana Kapusevska,Vesna Korunoska Stefkovska,Natasha Toseska Spasova,Olga Kokoceva Ivanovska,Efka Zabokova-Bilbilova
Severna Makedonija
The incidence and prognostic implications of mect1-maml2 fusion in salivary gland mucoepidermoid carcinoma among serbian population
Ivana Ilić Dimitrijević
Marcus Falk, Nataša Pejčić Barać, Jelena Milašin,Vitomir Konstantinović
Srbija
Treatment of bacterial infection after hyaluron filler aplication
Filip Ivanjac
Tanja Radenkov
Srbija
Maxillofacial prosthetic rehabilitation with implant-retained orbital prosthesis: a case report
Igor Đorđević
Filip Ivanjac,Vitomir Konstantinovic
Srbija
Efekat BET inhibitora na ćelije oralnog karcinoma
Miloš Lazarević
Milica Jaksic, Dijana Trisic, Maja Milosevic, Jelena Milasin
Srbija
Potencijal regeneracije matičnih ćelija poreklom iz tkiva apikalne papile zuba (SCAP)
Dijana Trišić
Miloš Lazarević, Milica Jakšić, Maja Milošević, Jelena Milašin
Srbija
Uticaj egzozoma poreklom iz matičnih ćelija pulpe zuba na kancerske ćelije planocelarnog karcinoma
Milica Jakšić
Dijana Trišić, Miloš Lazarević, Maja Milošević, Jelena Milašin
Srbija
The short-term clinical and microbiologic effects of i-PRF during initial periodontal treatment
Mila Vučković Jovanović
Nadja Nikolić, Boško Toljić, Saša Janković, Jelena Milašin, Zoran Aleksić
Srbija
Primena artikulatora pri izradi totalnih proteza
Jelica Radosavljević